Welkom op de website van de RK Engelbewaarderskerk

Kerk

De Engelbewaarderkerk is al meer dan 80 jaar de rooms katholieke kerk van Badhoevedorp. De kerk is een levend organisme van mannen en vrouwen die, in Christus verenigd, het geloof vieren, leren, verdiepen en er gemeenschappelijk naar leven.

Iedere zondag om 10:00 uur vieren we de liturgie in onze kerk.

U bent van harte welkom de liturgie met ons mee te vieren.

Onze parochie is een 'Vrijwilligerskerk'; dat wil zeggen dat mensen niet alleen op grond van traditie en afstamming tot de kerk behoren, maar dat zij bewust kiezen om tot een geloofsgemeenschap te behoren. Binnen de parochie zijn 100 enthousiaste vrijwilligers actief.  Door hun actieve  betrokkenheid beleven ze wat het kerk-zijn betekent. 

Wij hebben de activiteiten verdeeld over de taakvelden Liturgie, Opbouw en Diaconie

Wilt u zelf actief meedoen, dan vindt u wellicht de weg om u bij een van de taakvelden aan te sluiten.

Wij menen dat deze website een stimulans kan zijn om mee te werken of te blijven werken aan onze levende parochiegemeenschap. 

Daarom een woord van oprechte dank aan allen, die dit - soms al jarenlang - met veel enthousiasme doen.

Het adres van onze kerk is: 

Roomskatholieke Kerk HH. Engelbewaarders

Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badboevedorp