Welkom op de website van de RK Engelbewaarderskerk

Kerk

GEEN VIERINGEN IN DE HH. Engelbewaarders

De landelijke richtlijnen, ook die van onze bisschoppen, zijn voor de tijd van de coronacrisis, duidelijk. Wij, het parochiebestuur, hebben dan ook besloten dat onze kerk in deze periode dicht blijft voor vieringen.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren tot 1 juni 2020 afgelast.

Op zondag-, maandag- en donderdagochtend tussen 11.00 uur en 12.00 uur is het voorportaal van de kerk open voor een kort persoonlijk gebed en/of het opsteken van een kaarsje. Vanzelfsprekend hanteren wij daarbij de sociale afstand van minimaal 1,5 meter en dus steeds persoon per persoon. Deze openingstijden kunnen worden gewijzigd en/of ingetrokken indien de landelijke richtlijnen daartoe aanleiding vormen.

Wij raden u aan om de website van onze parochie (www.rkkerkbadhoevedorp.nl) te raadplegen voor actuele ontwikkelingen.
We wijzen er op dat veel vieringen op de T.V. te volgen zijn vanaf 10:00 uur op NPO2.

Namens het parochiebestuur

pater Loek Seeboldt, Kees Verwey
 

De Engelbewaarderkerk is al 80 jaar de rooms katholieke kerk van Badhoevedorp. De kerk is een levend organisme van mannen en vrouwen die, in Christus verenigd, het geloof vieren, leren, verdiepen en er gemeenschappelijk naar leven.

Iedere zondag om 10:00 uur vieren we de liturgie in onze kerk.

U bent van harte welkom de liturgie met ons mee te vieren.

Onze parochie is een 'Vrijwilligerskerk'; dat wil zeggen dat mensen niet alleen op grond van traditie en afstamming tot de kerk behoren, maar dat zij bewust kiezen om tot een geloofsgemeenschap te behoren. Binnen de parochie zijn 100 enthousiaste vrijwilligers actief.  Door hun actieve  betrokkenheid beleven ze wat het kerk-zijn betekent. 

Wij hebben de activiteiten verdeeld over de taakvelden Liturgie, Opbouw en Diaconie

Wilt u zelf actief meedoen, dan vindt u wellicht de weg om u bij een van de taakvelden aan te sluiten.

Wij menen dat deze website een stimulans kan zijn om mee te werken of te blijven werken aan onze levende parochiegemeenschap. 

Daarom een woord van oprechte dank aan allen, die dit - soms al jarenlang - met veel enthousiasme doen.

Het adres van onze kerk is: 

Roomskatholieke Kerk HH. Engelbewaarders

Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badboevedorp