Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk


 
RK HH Engelbewaarderskerk


 

Nieuws
Pater L. Seeboldt 55 jaar priester

Vieringen
14 jul 2024 10:00

EucharistievieringWelkom op de website van de HH. Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp. Wij willen graag een open en betrokken parochiegemeenschap zijn, waar jong en oud zich thuis voelen.
Kerk buiten
Onze parochie

De Engelbewaardersparochie is al meer dan 85 jaar een warm kloppend hart in Badhoevedorp en omgeving. Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Een plek om samen te vieren en samen het geloof te beleven. Een plek waar mensen klaar staan met praktische steun en oog hebben voor elkaar.

Onze vieringen

Je bent welkom om deel te nemen aan onze vieringen. De deuren van de kerk staan iedere zondag open voor de viering om 10.00 uur. Op Vieringen rechts bovenin van deze pagina zie je wanneer en hoe deze vieringen worden gehouden of klik op onderstaande knop. Gezinnen met kinderen zijn elke zondag van harte welkom in onze HH. Engelbewaarderskerk. Familievieringen zijn speciaal afgestemd op kinderen van de basisschool.  Kinderen, hun ouders, maar ook opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen zijn in het bijzonder welkom. 

vieringen
kopra
Zingen met hart en ziel

Ons koor versterkt elke zondag de viering. Het gemengd koor van de Engelbewaarderskerk bestaat uit een groep enthousiaste zangers en zangeressen. We krijgen tijdens de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis versterking van enkele mannen en vrouwen, die graag zingen maar niet altijd beschikbaar zijn. Wil je ook meezingen of meer van het koor weten? Klik dan op onderstaande link voor verdere informatie over het koor.

Jongeren

Het jongerenpastoraat in ons bisdom Haarlem-Amsterdam ondersteunt en promoot het katholieke jongerenwerk. De medewerkers van dit jongerenpastoraat zijn beschikbaar om met hun kennis en ervaring mee te denken over de opbouw van het jongerenwerk in onze parochie. Bij landelijke of internationale evenementen, zoals eens per drie jaar de WereldJongerenDagen, werkt het jongerenpastoraat samen met andere Nederlandse bisdommen en Jong Katholiek.

jongeren
sacramenten
Sacramenten

Ons hele leven maken we dingen mee en moeten we keuzes maken. Jezus heeft in zijn leven mensen geleerd om het goede te kiezen. Bij speciale momenten vieren we in de kerk wat Jezus ons heeft voorgedaan en gegeven. Dit noemen we de Sacramenten. Door middel van een sacrament wordt een moment in je leven in verband gebracht met God. De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten: het Doopsel, het Vormsel, de Eucharistie, de Biecht (ook wel genoemd het sacrament van Boete en Verzoening), het Huwelijk, de Priesterwijding en de Ziekenzalving.

Geschiedenis

R.K. parochiekerk H.H. Engelbewaarders in Badhoevedorp. Het huidige kerkgebouw is ingezegend in 1937. De kerk is gebouwd in Delftse Schoolstijl en geïnspireerd op de romaanse bouwkunst. Het priesterkoor bevat muurschilderingen van Lambert Simon, met voorstellingen uit de Openbaring van Johannes, die in 2011 zijn gerestaureerd.

kerk oud
diaconie-ddd
Diaconie

Diaconie wordt ook wel gezien als de goede werken. Dienstbaar zijn aan anderen. Omkijken naar anderen dichtbij én ver weg. Diaconie is een levend en actief deel van ons geloof. We zijn er dagelijks mee bezig en soms zonder dat we ons er bewust van zijn.

Uitvaart

Tijdens de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de gezangen en symbolen van een kerkelijke uitvaart houvast en troost bieden. Als parochie willen wij overledenen een waardig en gelovig afscheid geven. Hoe wij daarmee omgaan kunt vinden door op onderstaande knop te klikken voor verdere informatie.

uitvaartbloemen