Contact

Het parochiesecretariaat is op woensdag- en vrijdagmorgen bereikbaar van 09:30 - 13:00 uur. U kunt ons bezoeken of een email sturen.

Het parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie van de R.K. Parochie van de HH. Engelbewaarders,  Adelaarstraat 15A, 1171 TM te Badhoevedorp.

Via e-mail kunt U ons bereiken op: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Bij het parochiescretariaat kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld:

  • opgeven van misintenties
  • aanmelden voor een doop, huwelijk   
  • aanmelding nieuwe parochianen

 

Contactpersonen van het Parochiebestuur:

voorzitter:                    pastor L. Seeboldt

vice-voorzitter:           Kees Verweij

secretaris:                    Jim Kuikman

penningmeester:        Rob Sonder

Adres kerklocatie:

Roomskatholieke Kerk HH. Engelbewaarders

Pa Verkuyllaan 22

1171 EE Badhoevedorp