Diaconie

Kerk

Naastenliefde (Caritas)


Caritas is de gebruikelijke naam voor de georganiseerde vormen van naastenliefde. Caritas drukt wat dat betreft ook de spiritualiteit uit die we willen beleven en de houding die we in concrete daden uitdrukken.
De Engelbewaarderparochie is al meer dan 80 jaar een warm kloppend hart in Badhoevedorp en wijde omgeving. Waar mensen klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Als parochie en als christenen willen we mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daarnaast werken we lokaal, landelijk en internationaal samen met instanties die groepen mensen in speciale noodsituaties bijstaan.

Samen met de andere parochies in het Bisdom Haarlem-Amsterdam nemen wij deel aan de jaarlijkse acties rondom de vastenperiode in aanloop naar Pasen en de adventsperiode in aanloop naar de kerst.  Verder ondersteunt zij Missiezondag, Vredesweek, Vluchtelingenwerk en hulp aan individuele vluchtelingen. Daarnaast omarmt de parochie voor langere periode een of meerdere thema’s. Zo ondersteunen wij in 2021 Stichting Droomdag. 

Stichting Droomdag geeft gezinnen met een ouder die oncologisch en/of levensbedreigend ziek is en waar het jongste kind onder de 16 jaar is een Droomdag. Een dag vol verrassingen, volledig gericht op de wensen en dromen van het gezin. Waar kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, zelfs als één van hun ouders ernstig ziek is. Op deze dag willen wij een blijvende herinnering van onschatbare waarde creëren. Kijk voor nadere informatie op www.droomdag.nl