Diaconie

Kerk

De diaconiegroep is een beleidsgroep die zorg draagt voor de verschillende diaconale aspecten van het pastoraat. De diaconiegroep vormt tevens het bestuur van de Parochiële Caritatieve Instellingen (PCI).

De werkgroep heeft de mogelijkheid om ook buitenparochiële diaconale projecten te ondersteunen zoals activiteiten van de overkoepelende diaconiegroep van het Bisdom.

De diaconie onderhoudt een nauw contact met de wijkcontactpersonen en worden vanuit de diaconiegroep acties opgezet die ten dienste komen van mensen binnen en buiten de parochie.

Verder ondersteunt zij de jaarlijkse actie rond de Advent en de vasten ten behoeve van de Derde wereldlanden, Missiezondag, Vredesweek, Vluchtelingenwerk en hulp aan individuele vluchtelingen en heeft contact met de Wereldwinkel, de Zonnebloem en andere instellingen zoals het Dienstencentrum.

De pastor is lid van de groep en naast de andere vaste leden zijn er leden die af ten toe vanwege hun functie of hun betrokkenheid bij bepaalde organisaties om advies kunnen worden gevraagd.

De werkgroep diaconie-PCI heeft een banknummer bij de Rabobank NL15RABO0549720804 waar giften op gestort kunnen worden, die ten goede komen aan de mensen voor wie de diaconiegroep zich wil inzetten.