2014 In Memoriam

Henny Post

Henny Post

*16-03-1946 ; † 09-08-2014

 

Op zaterdag 9 augustus 2014 is overleden  onze geliefde pastor. Karmeliet, oud jongerenpastor, pastoor te Badhoevedorp, en te Aalsmeer administrator Kudelstaart Kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Henny Post werd geboren in Vinkeveen op 16-3-46  Hij trad in bij de paters karmelieten in de Karmel van Boxmeer in 1965. Na zijn diakenwijding werd hij priester gewijd in 1975. Zijn eerste benoeming na zijn priesterwijding was in de Parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel in Aalsmeer, die aan de Paters karmelieten was toevertrouwd. Van die communiteit werd Post later ook Prior. Zijn verbondenheid met deze parochie is in de loop der jaren gebleken want hij werd hier ook tot Pastoor benoemd.

Twintig jaar was Henny Post ook werkzaam als jongeren Pastor en staflid van het bisdom Haarlem voor het jongerenwerk. Hij heeft zijn jaren als jongerenwerker met plezier beleefd en werd gewaardeerd door de jongeren. In oktober 2000 werd hij Pastor van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp. Aandacht voor jongeren, zorgzaamheid voor onze kerkgemeenschap, de opbouw van onderaf, zijn vrolijkheid, optimisme en liefde voor de mensen zijn kenmerkend geweest in zijn leven.

Hij was ook Adminstrator van verschillende andere parochies en Kanunnik van het Kathedraal Kapittel en lid van het Consultorencollege van het Bisdom Haarlem. Taken die hij met enthousiasme vervulde.

Op 15 augustus 2014 werd ’s avonds in Badhoevedorp de avondwake gehouden voor pastor Henny Post in een zeer overvolle kerk. Vele mensen plaatsten een witte roos bij de kist als duidelijk teken van wat Henny Post als pastor van Badhoevedorp heeft betekend.

In dankbaarheid gedenken we zijn inzet, zijn vriendelijke openheid en begrip, zijn geloof en trouw. Moge hij in de vrede van Christus nu rust vinden na de lange zware strijd tegen zijn ziekte.

De uitvaartviering was op zaterdag 16 augustus om 11.00 uur in de Karmel kerk, Stommeerweg 13, Aalsmeer. Henny Post is bijgezet bij zijn overleden medebroeders op het kerkhof van de Karmelparochie te Aalsmeer.