Jeugd

Wat biedt onze parochie voor de jeugd

Kinderwoorddienst

Tijdens bijzondere vieringen, zoals tijdens de Advent- Veertigdagentijd zijn de kinderen welkom bij de kinderwoorddienst. Kinderwoorddienst is voor kinderen van 4 tot 11 jaar.

Vanaf 8 jaar: Misdienaars

Misdienaars helpen de pastor mee om van de zondagse viering een mooie en plechtige viering te maken.

De Eerste Communie

Kinderen die in groep vier zitten en in de parochie staan ingeschreven als parochiaan worden ieder jaar door de parochie uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding voor de Eerste Communie.

Heilig Vormsel: 12 tot 14 jaar:

Jongeren die de stap zetten van de basisschool naar het voortgezet onderwijs worden ieder jaar door de parochie uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding voor het H. Vormsel. .

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat