Jongeren

Jongerenpastoraat
De afdeling jongerenpastoraat ondersteunt en promoot het katholieke jongerenwerk in ons bisdom. De medewerkers van het jongerenpastoraat zijn daarom beschikbaar om met hun kennis en ervaring mee te denken over de opbouw van het jongerenwerk in uw parochie (-regio). Daarnaast organiseert het jongerenpastoraat ook regelmatig netwerkbijeenkomsten waarbij vrijwilligers en pastorale beroepskrachten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen over het jongerenwerk.
Het jongerenpastoraat organiseert ook grotere activiteiten waar jongeren individueel en jongerengroepen aan kunnen deelnemen. Deelname aan een groter evenement zorgt veelal voor een impuls in het lokale jongerenwerk.
De medewerkers van het jongerenpastoraat werken zeker niet alleen. Vele pastorale krachten, vrijwilligers en jongeren zetten zich samen met de medewerkers van het jongerenpastoraat in voor de jonge kerk in ons bisdom. Voor landelijke of internationale evenementen waaronder; de Wereld Jongeren Dagen, de Katholieke Jongeren Dag en DiaconAction werkt het jongerenpastoraat samen met de andere Nederlandse bisdommen en Jong Katholiek.
Het jongerenpastoraat werkt onder verantwoordelijkheid van Mgr. Hendriks.


Medewerkers jongerenpastoraat

* Jordi Joosten, jjoosten@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
* Carolien Hoogenboom, choogenboom@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Jongerenplatform
Een aantal van de activiteiten die worden aangeboden worden georganiseerd door het jongerenplatform. Het platform bestaat uit jongeren (16 t/m 30 jaar) die samenwerken met lokale groepen en andere enthousiaste jongeren onder verantwoordelijkheid van één van de medewerkers van het jongerenpastoraat. De jongeren komen uit verschillende plaatsen van het bisdom. Het jongerenplatform organiseert jaarlijks de Wereld Jongeren DAG op palmzondag, een seizoensopening en het kerstfeest.