Organisatie

De kerkorganisatie bestaat uit:

  • parochiebestuur
  • parochieadministratie
  • Publicatie

Parochiebestuur

De parochie wordt bestuurd door een Parochiebestuur dat uit tenminste vier leden bestaat en de pastor.

Parochieadministratie

In de parochianenadministratie staan de basisgegevens van elke parochiaan vermeld, zoals: familienaam, doopnamen, adres, geboortedatum en burgerlijke staat.

De parochieadministratie is sinds een aantal jaren geautomatiseerd door de SILA,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. 

Mutaties worden door de SILA aan ons doorgegeven.

Dus bij verhuizing, verandering in gezinssamenstelling vanwege geboorte, huwelijk en overlijden hoeft u die wijzinging niet aan ons door te geven.

Publicatie

De parochie van de HH. Engelbewaarders geeft een keer per maand een nieuwsblad uit 'Kerkklanken',  

waarin actueel parochienieuws, vieringen, misintenties en overig actueel kerkelijk nieuws staan vermeld.  

Parochianen die jaarlijks meedoen aan de Actie Kerkbalans, ontvangen het parochieblad ‘Kerkklanken’.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat