Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk
sacramenten

Sacramenten
Sacramenten

 

Sacrament van het Doopsel

Het Doopsel behoort samen met het Vormsel en de Eucharistie tot de initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Zij worden initiatiesacramenten genoemd omdat zij de grondslag leggen voor het christelijk leven:

- in het Doopsel worden de gelovigen herboren tot nieuw leven

- in het Vormsel worden de gelovigen gesterkt door de H. Geest

- in de Eucharistie worden de gelovigen gevoed met het brood van het eeuwige leven.

Voorafgaand aan de Doop zal er een voorbereidend gesprek zijn met de pastor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Sacrament van de Eucharistie (Eerste Heilige Communie).

Het woord ‘eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Een belangrijk moment tijdens de eucharistie is de communie.  

Hoe meld ik mijn kind aan voor de Eerste Communnie? 
Kinderen kunnen vanaf groep 4 hun Eerste Communie doen.

In het najaar worden de kinderen, die in de ledenadministratie vermeld staan, uitgenodigd voor de voorbereiding. Hiervan wordt ook melding gemaakt in het parochieblad ‘Kerkklanken’. Het inschrijfformulier kan ook hier worden gedownload en uitgeprint. Dit formulier dient ingevuld per email naar het parochiesecretariaat gestuurd te worden. 

Sacrament van het Heilig Vormsel

Het vormsel vormt het derde sacrament. Door het ontvangen van dit sacrament wordt een mens gezalfd en tevens gesterkt en gesteund door de Heilige Geest. Het Vormsel is een bewuste keuze van het kind. Door het Sacrament van het Vormsel te ontvangen bevestigen de jongeren daarmee hun keuze, die ouders bij de Doop voor hen hebben gemaakt.

De voorbereiding gebeurt in samenwerking met jongeren uit de parochies van de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de eigen parochie plaats of elders in de regio. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?

De jongeren, die in de ledenadministratie staan worden door de parochie uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op hun Heilig Vormsel. Hiervan wordt ook melding gemaakt in het parochieblad ‘Kerkklanken’. Een inschrijfformulier kan hier worden gedownload en geprint. Dit formulier dient ingevuld per email naar het parochiesecretariaat gestuurd te worden.

Sacrament van de biecht (boete en verzoening) 

In het sacrament van boete en verzoening – de biecht – worden onze fouten, onze tekorten vergeven door de priester (voor hem geldt het biechtgeheim) in Naam van Christus en Zijn Kerk. Dat bevrijdt en vernieuwt de mens; het maakt ons sterk.

Sacrament van het huwelijk

Voor veel stellen is het de mooiste dag van hun leven. Samen willen ze door het leven gaan. Ze sluiten een verbintenis met elkaar en beloven er voor elkaar te zijn in goede en in slechte dagen. Zo is het ook met God en ons mensen. God die Liefde is wil onze relaties zegenen. Daarom willen velen hun verbintenis met elkaar voor het aangezicht van God doen. Voor in het huwelijk treden en in de kerk dit te vieren dan kun je een email sturen aan het parochiesecretariaat.

Sacrament van de ziekenzalving

Wanneer iemand ernstig ziek is kan het sacrament van de zieken, zowel voor de zieke zelf als voor zijn naaste familieleden, een grote steun betekenen. De tijd waarop het sacrament wordt toegediend gaat in overleg met de zieke en de familie. 

Voor verdere informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.