Sacramenten

Dopen

De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Het maakt bij gelovige ouders een diep gevoel wakker. Ze willen Gods zegen voor de toekomst van hun kind. De Doop is het eerste sacrament, waarbij het kind besprenkeld wordt met doopwater, onder aanroeping van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en gezalfd wordt met gewijde olie (Christma. Door het Sacrament van de Doop wordt een mens – groot of klein – opgenomen in de kerk.

Vooraf aan de Doop zal er een voorbereidend gesprek zijn met de pastor. Voor het maken van een afspraak voor een gesprek kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Doorgaans vindt een doopviering plaats op zondagmorgen vanaf 11:30 uur.

Eerste Heilige Communie

Het is voor een kind van zeven of acht jaar heel bijzonder om voor het eerst volledig deel te nemen aan de Eucharistie. Op die leeftijd zijn deze kinderen in staat om zich met eenvoud en oprecht geloof open te stellen voor de liefde die God ons betoont in die heel bijzondere gave van Jezus Christus.

Naast de begeleiding van de kinderen bieden wij ook een voorbereiding voor de ouders aan. De ouderbijeenkomsten stimuleren de ouders om over hun eigen geloofsbeleving na te denken en geven ouders zo extra handvaten voor de geloofsopvoeding.

H. Vormsel

Jongeren, die in de brugklas of in de tweede klas van het middelbaar onderwijs zitten, kunnen deelnemen aan de voorbereiding van het sacrament van  het Vormsel.  Het Vormsel is het sacrament na de Doop en de Eerste Communie. Het Vormsel is een bewuste keuze van het kind. Door het Sacrament van het Vormsel te ontvangen bevestigen de kinderen daarmee hun keuze, die ouders bij de Doop voor hen hebben gemaakt.

De voorbereiding gebeurt in samenwerking met jongeren uit de parochies van de regio. Deze bijeenkomsten vinden in de eigen parochie plaats of elders in de regio.

Kerkelijk huwelijk

>Het kerkelijk huwelijk, door mensen voor God en de kerk gesloten als ene en onverbrekelijke band, is een sacrament. Dat wil zeggen dat man en vrouw elkaar het sacrament van het huwelijk toedienen, waarbij een priester of diaken namens de kerk de huwelijksbelofte ontvangt en het nieuwe paar zegent.

Op elk verbond bereid je je goed voor. Daarom vragen wij dat u zich van tevoren aanmeldt bij de pastor of het secretariaat van de parochie. Hij kijkt of de gewenste trouwdatum beschikbaar is en zal de huwelijksvoorbereiding doen.

Ziekencommunie

Voor mensen die niet in staat zijn naar de kerk te komen wordt de gelegenheid geboden om thuis de Heilige Communie te ontvangen

De Ziekenzalving

Wanneer iemand ernstig ziek is kan het sacrament van de zieken, zowel voor de zieke zelf als voor zijn naaste familieleden, een grote steun betekenen. De tijd waarop het sacrament wordt toegediend gaat in overleg met de zieke en de familie.

Voor informatie over bovenstaande kunt je contact opnemen met het parochiesecretariaat