Wijkcontact

Onze parochie is ingedeeld in wijken. Iedere wijk kent een wijkcontactpersoon.

De werkgroep Wijkcontact bestaat uit vrijwillig(st)ers die zich namens de parochie inzetten voor een stukje pastorale zorg: contact opnemen en waar nodig onderhouden met mensen uit de parochie die door verlies of ziekte verdriet ondervinden, dan wel vreugde ervaren omdat ze iets te vieren hebben. Een leuke en dankbare taak!

De voornaamste taak van een wijkcontactpersoon is het onderhouden van het contact tussen de parochie en de parochiaan in zijn of haar wijk. Het contact bestaat uit het bezorgen van het parochieblad ‘Kerkklanken’ aan huis en daaruit wel of niet voortvloeiend persoonlijk contact. Zo krijgt de parochie een goed beeld wat er leeft in de parochiegemeenschap.

Zo proberen we dichtbij de  parochianen te zijn altijd wel met het oog op ieders privacy.

Als u huisbezoek wilt ontvangen dan kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat