Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk
contact

Contact

Het parochiesecretariaat is op woensdag- en vrijdagmorgen bereikbaar van 09:30 - 13:00 uur. 

Bij het parochiescretariaat kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld: opgeven van misintenties aanmelden voor een doop, huwelijk aanmelding nieuwe parochianen.

U kunt ons bezoeken of een email sturen naar: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl

Adres parochiesecretariaat 

Gevestigd in de pastorie van de R.K. Parochie van de HH. Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A, 1171 TM te Badhoevedorp.

Adres kerklocatie

Roomskatholieke Kerk HH. Engelbewaarders Pa Verkuyllaan 22 1171 EE Badhoevedorp

Contactpersonen van het Parochiebestuur:

voorzitter:            pastor L. Seeboldt 

vice-voorzitter:     Kees Verweij 

secretaris:            Rob Sonder

penningmeester:  vacature 

 

Wijkcontact

Onze parochie is ingedeeld in wijken. Iedere wijk kent een wijkcontactpersoon. De werkgroep Wijkcontact bestaat uit vrijwillig(st)ers die zich namens de parochie inzetten voor een stukje pastorale zorg: contact opnemen en waar nodig onderhouden met mensen uit de parochie die door verlies of ziekte verdriet ondervinden, dan wel vreugde ervaren omdat ze iets te vieren hebben. Een leuke en dankbare taak.

De voornaamste taak van een wijkcontactpersoon is het onderhouden van het contact tussen de parochie en de parochiaan in zijn of haar wijk. Het contact bestaat uit het bezorgen van het parochieblad ‘Kerkklanken’ aan huis en daaruit wel of niet voortvloeiend persoonlijk contact. Zo krijgt de parochie een goed beeld wat er leeft in de parochiegemeenschap.

Zo proberen we dichtbij de  parochianen te zijn altijd wel met het oog op ieders privacy.

Als u huisbezoek wilt ontvangen dan kunt u dat doorgeven aan het parochiesecretariaat.