Disclaimer

Deze dislaimer is van toepassing op deze webpagina/website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De inhoud van de webpagina wordt regelmatig geactualiseren en/of aangevuld. Het kan voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
  • De inhoud van de webpagina is uitsluitend bedoeld voor particulier en kerkelijk gebruik.
  • De kerk en/of de realisator van de website is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die is of dreigt te worden toegebracht voorkomend door het gebruik van de webpagina en/of website.
  • Een webpagina kan op ieder gewenst moment worden veranderd of beëindigen, met of zonder communicatie vooraf. Er is door gebruikers geen aansprakelijkheid mogelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. De gebuiker is verantwoordelijk voor al hetgeen door die gebruiker vanuit de webpagina wordt verzonden.
  • De gebruiker vrijwaard de uitgever en realisator van de website tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen in welke vorm dan ook.
  • Vanwege de wet op de privacy worden gegevens uit onze parochieadministratie alleen voor parochiële activiteiten gebruikt, zoals het verwelkomen van nieuwe parochianen, het toezenden van "Kerkklanken", informatie over de Kerkbijdrage of voor pastoraal bezoek.