Skip to main content
RK HH Engelbewaarderskerk
kerk oud

Geschiedenis

Rond de jaren dertig nam het Bisdom Haarlem maatregelen om tot de bouw van een nieuwe kerk over te gaan voor de bewoners van Badhoevedorp als ook voor de toekomstige inwoners. Zo ontstond in het jaar 1937 een nieuw kerkgebouw aan de Pa Verkuyllaan te Badhoevedorp. Pastoor F.H.J.M. Cornet uit Lijnden werd benoemd als bouwpastoor, J.M. Van Hardeveld uit Amsterdam was de architect. Op woensdag 16 juni 1937 vond de eerste steenlegging plaats door Deken Sondaal.

Eerste pastoor

Op 26 november van datzelfde jaar volgde de kerkelijke inzegening. Aanvankelijk gebruikt als hulpkerk van de Lijndense parochie werd de kerk van de HH. Engelbewaarders op 14 maart 1939 een zelfstandige parochiekerk.

De kerk is opgetrokken in de zogenaamde neo-basiliek stijl: schip, zijbeuken, toren, priesterkoor en sacristie staan in harmonieuze verhouding tot elkander. De toren werd, volgens een traditie, in de as van de kerk gebouwd. De architect Van Hardeveld liet de torenkap afwijken van de vlakke boogstelling door bij de galmgaten rondbogen toe te passen. De gunstige werking van de toren is onder meer ongetwijfeld hieraan te danken. De markante muurschilderingen in de kerk zijn in de eerste oorlogsjaren gemaakt. De schilder Lambert Simon uit Utrecht heeft enkele jaren aan de versiering van de kerk gewerkt.

Schildering midden

Het idee een grote muurschildering aan te brengen ter ere van de kerkpatronen, de HH. Engelbewaarders, ontstond bij het Patroonsfeest, dat op 29 september 1940 gevierd werd. Gebaseerd op het thema van de Engel die de drie jongelingen redt uit de vuuroven van koning Nabuchodonosor komt de voorstelling naar voren van de kerkpatronen, die Badhoevedorp bewaren tegen de vuurzee van de oorlog 1940-1945.

Op de voorgrond is afgebeeld de eerste pastoor van de Engelbewaardersparochie, W. van Alphen en op de achtergrond de bouwpastoor F. Cornet uit Lijnden.

De afbeelding boven het altaar geeft de voornaamste taak van de Engelen aan: God te dienen. Centraal is daar de figuur van de verheerlijkte Christus, verrezen uit de doden, in zijn glorievolle Hemelvaart.

Schildering links

Schildering rechts

Aan de linker- en rechterkant buiten van het kerkgebouw bevinden zich de natuurstenen beelden van de beeldhouwer Mari Andriessen. Aan de linkerkant zijn de uitbeeldingen van de Opdracht in de tempel, de wonderbare visvangst en bij het venster de Heilige Christophorus. Aan de rechterkant is afgebeeld Christus en Petrus op het Meer, Christus met de kinderen en tegen het venster aan De Goede Herder Bij het verlaten van de kerk bevindt zich midden boven de deuren het eiken beeldje van Sint MichaĆ«l, dat is uitgesneden door Jan Verdonk uit Haarlem.