Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk
anbi

ANBI

De RK-kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft de HH. Engelbewaardersparochie ook een ANBI-status.

Fiscaal vriendelijk schenken

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën onder druk staan, van groot belang voor de HH Engelbewaarders parochie. 

Publicatieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht. Dit onderdeel van onze website is voor het laatst geactualiseerd op 28-2-2022. Naam HH Engelbewaarders, Badhoevedorp RSIN-nummer 002 859 750, 2859750 Bezoekadres Pa Verkuyllaan 22, Badhoevedorp Postadres Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp Email secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl Telefoon 020 6592591

Bestuurssamenstelling

pastor Loek Seeboldt (voorzitter)

Kees Verweij (vice-voorzitter)

Ron Sonder (secretaris) 

Doelstelling

Het bevorderen van een kwalitatief goed en betrokken aanbod op het gebied van eredienst, liturgie, catechese en caritas op basis van het (inter) diocesaan beleidsplan en met inachtneming van de lokale gebruiken. Daarnaast bevordert de parochie de adequate ondersteuning van werkzaamheden van pastoraat en vrijwilligers. 

Beleidsplan

Het (inter)diocesaan beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam is hierbij leidend.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden als bestuurslid. De beloning voor pastorale beroepskrachten en andere werknemers zijn vastgesteld op (inter) diocesaan niveau. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de HH Engelbewaardersparochie is de wekelijkse viering op zondagochtend. Naast de pastorale beroepskrachten en andere werknemers kan de parochie rekenen op een enthousiaste groep van ruim 80 vrijwilligers. Zo luistert het gemengd koor de vieringen op. Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en organist. Andere vrijwilligers treden op als wijkcontactpersoon of houden zich bezig met de voorbereidingen van de dienst (zoals de kostergroep) en het onderhoud van de kerk. De parochie geeft een parochieblad uit. 

Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk” zijn vertoont een grote mate van continuïteit; de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats. 

Financiële verantwoording 

Per saldo had de parochie in 2021 het boekjaar 2021 afgesloten met een positief saldo van Euro 198,39. De kerkbijdragen uit de actie Kerkbalans blijven vrijwel gelijk. De overige bijdragen van parochianen lijken op peil te blijven. Aan de inkomstenkant werden we verder geholpen door opbrengsten uit verhuur.

 

 

20212020201920182017

Opbrengsten

Kerkbijdragen (actie Kerkbalans)

33.06734.09432.32933.74036.801

 

Collecten eigen kerk  

  6.133  4.829  8.909  9.632 9.937

 

Stipendia

     855     753  1.526     829 1.365
 Huwelijken        0     200      475 

 

Uitvaarten

 6.724  2.579  1.027  3.086 1.341

 

Offerblokken/kaarsen

 2.091  2.094  3.086  2.548 2.554

 

Verhuur (kerk, pastorie, toren etc.)

46.46541.31944.912 44.98152.035

 

Collecten voor derden (vastenactie)

 2.088  1.120  1.764  2.026 1.179

 

Overige baten/acties

    935    514  5.872     666    374

 

Incidentele baten

    100    100- 1.173       25     956

 

 

98.45687.601 98.25298.007106.542

 

 

     

Uitgaven

Personeelskosten en afdrachten Bisdom

47.35040.600 41.33844.531 41.327

 

Gebouwen, GWL en (voorziening) onderhoud

38.38037.306 43.03243.231 55.926

 

kosten Erediensten

 3.774  2,631   4.748  2.271   3.983

 

Beheerskosten

 5.941  6.582   6.791  6.542   4.805

 

Rentelasten en bankkosten

    725     490      540     573     546

 

incidentele lasten

 2.098     1.635     255         0

 

 

98.25787.600 98.084 97.403106.587

 

 

     

Resultaat

 

    198    0,34     168604-45

Bovenstaande gegevens staan ook op de landelijke ANBI site. Zie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA712.