Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk
gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op deze webpagina/website.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.

De inhoud van een webpagina wordt door de kerk regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Het kan voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De inhoud van een webpagina is uitsluitend bedoeld voor particulier en kerkelijk gebruik.

De kerk en/of de realisator van de website is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die is of dreigt te worden toegebracht voorkomend door het gebruik van de webpagina en/of website.

Een webpagina kan door de kerk op ieder gewenst moment worden veranderd of beëindigd, met of zonder communicatie vooraf. 

Door gebruikers is naar de kerk geen aansprakelijkheid mogelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen door die gebruiker vanuit een webpagina wordt verzonden.

De gebruiker vrijwaart de uitgever en realisator van de website tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen in welke vorm dan ook.

Vanwege de wet op de privacy worden gegevens uit onze parochieadministratie alleen voor parochiële activiteiten gebruikt, zoals het verwelkomen van nieuwe parochianen, het toezenden van "Kerkklanken", informatie over de Kerkbijdrage of voor pastoraal bezoek.