Overslaan en naar de inhoud gaan
RK HH Engelbewaarderskerk
uitvaartbloemen

Uitvaart

Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. 

Als een dierbare komt te overlijden dient in korte tijd veel geregeld worden. Neem contact op met een uitvaartondernemer en geef duidelijk aan wat voor uitvaart u de voorkeur geeft. Bij een kerkelijke uitvaart nemen zij contact op met de parochie om in overleg een dag, locatie en tijdstip voor de uitvaart vast te stellen. De voorganger benadert u vervolgens om een afspraak te maken om met elkaar de uitvaart voor te bereiden.

De betrokkenheid van de Kerk na overlijden kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Hier sommen we de verschillende vormen van een uitvaart op. In overleg met de nabestaanden kan een keuze worden gemaakt.

Soorten uitvaartviering

Er zijn drie soorten uitvaartvieringen:

- de Eucharistieviering 

- de Woord- en Communieviering 

- de Gebedsviering

In al deze vieringen klinkt het Woord van God als troost en hoop. We vieren vanuit ons geloof in de verrijzenis. Ook de rituelen van kaarsen aansteken aan de Paaskaars, wijwater en wierook maken deel uit van de viering. Bij de vieringen in onze kerk is er als regel een koor en organist aanwezig voor de muzikale ondersteuning.

Het komt vaak voor dat een groot deel van de aanwezigen bij een uitvaart niet vertrouwd is met de Eucharistie en dus ook niet bewust deelneemt aan de Communie. Juist bij een uitvaart is de onderlinge verbondenheid belangrijk. Dat vraagt ook om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij alle onderdelen van de uitvaartviering. Daarom kan de voorganger voorstellen de uitvaart te houden met een gebedsviering, dus zonder Communie.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een plechtigheid op een begraafplaats of in een crematorium de voorkeur heeft. Het is in overleg mogelijk dat daar een gebedsviering (zonder communie) plaatsvindt. Deze gebedsviering zal dan echter niet door de voorganger worden verzorgd.