Opening nieuw werkjaar

Het nieuwe werkjaar gaat weer beginnen en we doen dit met een openingsviering op zondag 28 augustus 2022 om 10:00 uur.
Laten we diaconaal zijn en ons open stellen voor de omringende samenleving. Dit kan door gastvrij te zijn, de ander te waarderen en op vele andere manieren. Fijn, dat wij fysiek kunnen samenkomen. De startviering is een mooie gelegenheid om elkaar te inspireren en te bemoedigen er een goed nieuw werkjaar van te maken.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee. U bent allen van harte welkom.