Badhoeve-bijbelgroep

In het najaar starten we weer met het lezen van het Mattheüs-evangelie. Volgend jaar wordt dat in de liturgie gelezen. 
De bijeenkomsten zijn 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, en 8 en 22 december 2022. In de maanden januari en februari 2023 hebben we geen bijeenkomsten. In maart en april 2023 hebben we nog vier afsluitende bijeenkomsten. Die data komen nog.

U krijgt ter begeleiding fotokopieën met een werkvertaling. Het is wel aardig om dat te vergelijken met de bijbeltekst die U misschien wel thuis hebt. Daarnaast krijgt U ook een redelijk uitgeschreven weergave van hetgeen in de bijeenkomsten aan de orde komt. U kunt dan het geheel bij stukjes en beetjes herhalen in uw eigen tempo en tijd.

U hoeft niets van buiten te leren. Voorkennis veronderstellen we niet. Wanneer U de eerste keer meedoet moet U het wel voor lief nemen, dat het even wennen is. Maar na 4 keer is dat geen probleem meer.
En tussen de bedrijven door drinken we ook een kopje koffie.

Twaalf bijeenkomsten op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Dat is zeker een goede aanzet om een beetje vertrouwd te worden met het verhaal van de Evangelist. Kosten € 50,-. Mocht dat voor u bezwaarlijk zijn, neem contact met mij op.  U kunt zich hiervoor aanmelden bij: email:   jnngln@gmail.com.

Jan Engelen