85 jaar HH. Engelbewaarders

Jubileumweek van zondag 20 november tot en met dinsdag 29 november 2022

kergebouw

Rond de jaren dertig nam het Bisdom Haarlem maatregelen om tot de bouw van een nieuwe kerk over te gaan voor de bewoners van Badhoevedorp als ook voor de toekomstige inwoners. Zo ontstond in het jaar 1937 een nieuw kerkgebouw aan de Pa Verkuyllaan te Badhoevedorp. Op woensdag 16 juni 1937 vond de eerstesteenlegging plaats door Deken Sondaal. Op 26 november van datzelfde jaar volgde de kerkelijke inzegening.

icoonDe feestweek begint met een familieviering op zondag 20 november om 10.00 uur, die opgeluisterd wordt door ons eigen mannen- en vrouwenkoor van de Engelbewaarders. Voor deze speciale zondagse viering zullen alle 85-jarigen van onze parochie een uitnodiging ontvangen. Na de viering trakteert het Parochieteam u allen op koffie met taart! Ook zal dit het moment zijn waarop de heer Nico Olofsen zijn expositie met iconen zal openen. Deze iconen zullen de hele feestweek blijven hangen. Voor de liefhebber is er ook de mogelijkheid om een icoon aan te schaffen. Goedkoop zijn ze niet!

springWoensdagmiddag 23 november 2022                                           

Op deze woensdagmiddag is er een feestprogramma voor kinderen en ouders. Deze middag is van 14:00 tot 16:00 uur. We plaatsen een springkussen in de tuin van de pastorie, daarnaast is er ook tijd om lekker creatief bezig te zijn.  Uiteraard staat er een drankje en wat lekkers klaar.

 

Donderdagmorgen 24 november 2022

Dit is de laatste donderdag van de maand en het wordt een speciale viering. Aanvang is zoals altijd om 10:30 uur. Het koor zal aan deze viering ook een bijdrage leveren.

zingen

 

 

 

 

Donderdagavond 24 november 2022

We zijn blij dat we het koor The Midway Joy Singers bereid hebben gevonden om op te treden tijdens onze jubileumweek. Aanvang van het concert is 20:00 uur. Toegang is gratis. Na het concert is er gelegenheid om een drankje te drinken en met de koorleden en elkaar in gesprek te gaan. Teven kunt u de expositie van de iconen bekijken.

violist Zaterdagavond 25 november 2022

De heer Silvain Kroon geeft zaterdagavond een vioolconcert in onze kerk. Aanvang van    dit concert is 19:30 uur. Toegang is gratis. Ook kunt u na dit concert een drankje drinken en eventueel de expositie van de iconen bekijken.

 

Zondag 27 november 2022 om 10:00 uur

Deze zondag is de eerste zondag van de Advent. Tijdens deze viering zullen Deken Eugène, pastor Loek Seeboldt en Jan Engelen voorgaan. Het belooft een mooie viering te worden. Na de viering is er koffie. Aansluitend wordt u in de gelegenheid gesteld om onder het genot van een drankje en een hapje elkaar te ontmoeten. Ook onze huurders, de MOR-Gabrielkerk, de vioolschool van Silvain Kroon en de praktische School voor Filosofie ontvangen een uitnodiging voor deze viering. Na de viering is er nog een laatste mogelijkheid om de expositie met iconen van Nico Olofsen te bewonderen en eventueel een icoon aan te schaffen. (We moeten er wel bij zeggen, dat ze niet goedkoop zijn, maar het zijn dan ook wel echte kunstwerken).

Dinsdagavond 29 november 2022Wies

Normaal gesproken is de dinsdagavond de repetitieavond van ons koor, maar op deze avond zal Wies de Greef, zangeres en nicht van Ineke Peereboom, een Masterclass koorzang en Stemvorming verzorgen. Een goede voorbereiding voor de kerstvieringen! We zien ernaar uit. Belangstellenden en zangliefhebbers zijn van harte welkom. Aanvang: 20:00 uur. Speciaal nodigen wij ook de jongeren van onze parochie uit om hieraan mee te doen. Wel graag even aanmelden bij Ineke Peereboom of via het secretariaat van de parochie.