2022 Heiligverklaring Titus Brandsma

Paus Franciscus heeft Titus Brandsma, karmeliet, op 15   mei 2022 heilig verklaard. 

Titus Brandsma 
Professor dr. Titus (Anno Sjoerd) Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren als boerenzoon in Ugoklooster bij Bolsward. Hij groeide op in een gelovig gezin dat erg begaan was met het rooms-katholieke sociale leven in Friesland. Op 17-jarige leeftijd koos hij voor intrede in de Karmelorde en nam hij de kloosternaam Titus aan. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Zijn diep gewortelde Godsrelatie en de totale overgave aan zijn levensroeping zijn een inspiratiebron voor hedendaagse karmelieten. 

Mystiek 
In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de in dat jaar opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke Godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diësrede van 1932.

Arrestatie 
Reeds in de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Brandsma zich, vooral via onderwijs en journalistiek, verzetten. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Hij werd voor ondervraging gevangengezet in Scheveningen, ging later naar Kamp Amersfoort, de gevangenis van Kleve en uiteindelijk naar concentratiekamp Dachau. Daar stierf hij op 26 juli 1942.

Erkenning 
Op 3 oktober 1939 werd Brandsma benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en op 5 mei 1982 werd hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend. 
Kardinaal De Jong schreef bij het vernemen van zijn dood: “Hij heeft zijn leven voor de kerk geofferd”. 
Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door paus Johannes Paulus zalig verklaard. 
In 2005 werd Titus Brandsma uitgeroepen tot de grootste Nijmegenaar aller tijden. Tien jaar later werd hij postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss vanwege zijn grote verdiensten voor deze stad. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande websites.  
* Internationale Orde Karmelieten: www.ocarm.org  
* Nederlandse Karmelprovincie: www.karmel.nl 
* Titus Brandsma Memorial: www.titusbrandsmamemorial.nl 
* Titus Brandsma Instituut: www.titusbrandsmainstituut.nl 
* Teksten Titus Brandsma: www.titusbrandsmateksten.nl 

Op de website van de Nederlandse Provincie Karmelieten is een fotogalerij en een persmap met informatieve documenten geplaatst. Hier kunt u vrij gebruik van maken voor uw publicaties. De persmap bevat korte citaten van Titus Brandsma, citaten van tijdgenoten en een drietal artikelen over: 1) Het wonder van de genezing van pater Driscoll; 2) Hoe wordt men heilig in de katholieke kerk?; en 3) Wat kan Titus Brandsma betekenen voor deze tijd? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Provincie van de Karmelieten via email: secretariaat@karmel.nl of telefonisch via: 0546-536420.

titus