Presentatieviering Eerste Communicanten

Zondag 9 februari 2020 zullen de negen communicanten zich voorstellen aan de parochiegemeenschap.

De viering begint om 10:00 uur. 

De eerste communie is een groot feest. Niet alleen voor de 1e communicanten, maar ook voor de ouders, het gezin, de peter en de meter, de opa’s en oma’s.  Ook de geloofsgemeenschap is blij met deze eerste communicanten. Bij de voorbereiding op dit grote feest hoort een belangrijke viering: de presentatieviering. 

Familievieringen zijn bedoeld voor het hele gezin; viering waarin kinderen én volwassenen zich thuis kunnen voelen. Iedere viering heeft een thema met een verhaal, muziek en liederen, die iedere keer weer een mooi geheel vormen. Met de keuze van het thema proberen we ouders en kinderen te bereiken. We willen hen een luisterend oor bieden, maar ook een plek, waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen vieren, waar aandacht is voor het op een begrijpelijke manier uitleggen en beleven van ons geloof.