Achtergrond

Iedere zondag is er in de HH. Engelbewaarders een viering om 10:00 uur met als voorganger: Pastor L. Seeboldt. Indien de pastor verhinderd is is er een viering van Woord en Gebed. 

De Werkgroep lectoren heeft de taak de voorganger te assisteren bij de liturgische vieringen. Voorafgaand aan de evangelielezing leest hij/zij namens de aanwezigen de eerste lezing voor uit de Heilige Schrift. Ook de voorbeden die namens de gelovigen worden uitgesproken, worden door hem/haar gelezen. De lector ervaart het assisteren bij de liturgische vieringen als positief omdat je als lector meer betrokken bent bij de geloofsgemeenschap en je je ook meer verdiept in de tekst van de lezingen.

Twee misdienaars helpen actief mee aan de viering.

Iedere zondag verleent het Gemengd Kerkkoor haar muzikale medewerking. 

Naast de liturgie in de weekends zijn er bijzondere diensten zoals uitvaart en huwelijksviering.

Tijdens een aantal bijzondere vieringen door het jaar is er voor de kinderen kinderwoorddienst. 

Een aantal keren verzorgt de werkgroep Kind en Liturgie in samenwerking met de pastor een familieviering .  Zie  Jeugd