Kerkbezoek max 30 personen

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk 
Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken
uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand 
oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig 
deelnemers en geen samenzang toe te staan. 

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende 
aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben 
vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen 
en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen 
naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans 
op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Niet meer dan 30 kerkgangers, bij klachten thuis blijven.  Bij binnenkomst de 
handen ontsmetten; met mondkapjes op de kerk in en in de bank mag het 
mondkapje af, mondkapjes gaan weer op bij het verlaten van de kerk.
Volg de aangegeven looproutes en zit op anderhalve meter afstand van elkaar. 
Geen samenzang, niet meezingen dus, geen koffiedrinken meer, geen 
verwarming aan.

Op woensdag- en vrijdagochtend is het voorportaal van de kerk open tussen 
11:00 uur en 12:00 uur voor een kort persoonlijk gebed en/of het opsteken 
van een kaarsje. Vanzelfsprekend hanteren wij daarbij de sociale afstand 
van minimaal 1,5 meter en dus steeds persoon per persoon. Deze openings-
tijden kunnen worden gewijzigd en/of ingetrokken indien de landelijke richtlijnen 
daartoe aanleiding vormen.

Parochiebestuur
Pater L. Seeboldt en Kees Verweij (vice-voorzitter)