Bezoek aan St. Bernardushof te Aduard

Op ca. 8 kilometer ten westen van de stad Groningen ligt Aduard. Het dorp is gelegen aan de rand van Middag-Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Ooit lag hier het klooster Sint Bernardus dat na zijn opheffing in 1594 werd afgebroken. Daarmee kwam een einde aan het bestaan van één van de rijkste kloosters in Noordwest-Europa met een landbezit van 6000 ha. Een hoogtepunt in zijn geschiedenis is de zogenaamde `Aduarder kring`, geleerde bezoekers die in de tweede helft van de 15e eeuw gestudeerd hadden aan een Noord-Italiaanse universiteit en de gast waren van de abt van het Sint Bernardusklooster.

MUSEUM
In één van de oudste huizen van het dorp, daterend uit ca. 1600 is het kleine sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. Enkele buitenmuren van het huis zijn nog gebouwd van de kloostermoppen van de afgebroken kloostergebouwen.

WANDELING
Langs de contouren van het voormalige kloosterterrein die nog in de plattegrond van het dorp zijn terug te vinden, is een wandelroute uitgezet. Langs de route zijn informatieborden geplaatst, via welke de bezoeker met zijn smartphone of tablet 3D beelden kan oproepen van het middeleeuwse kloostercomplex.

Op zaterdag 19 oktober is er een bus geregeld, om deze mooie St. Bernardushof te gaan bezoeken. Schrijf deze datum in uw agenda. We informeren u nog nader over het tijdstip van vertrek, de kosten en hoe u zich hiervoor kunt opgeven. De reis gaat alleen door bij een minimale deelname van 30 personen.