Gouden jubileum pater L. Seeboldt

GOUDEN JUBILEUM PATER LOEK SEEBOLDT 

Zondag 28 april 2019 is het feest in onze parochie.
Op deze gedenkwaardige dag staan wij uitgebreid stil bij het 50-jarige priesterjubileum van pater Loek Seeboldt. Deze mijlpaal willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wij nodigen parochianen, familie en vrienden uit om dit samen met Loek te vieren.

Om 10:00 uur gaat Loek voor in een feestelijke jubileumviering met assistentie van pastor Leo Aarts en pastor Jan Engelen. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door ons eigen Engelbewaarderskoor. Daarnaast zal het Koor van de parochie St. Cecilia uit Nieuw Vennep tijdens deze viering optreden. Zij willen het jubileum van hun dirigent vanzelfsprekend niet missen!

Pater Loek Seeboldt was jarenlang verbonden als Karmelpastor bij de Karmelparochie in Aalsmeer. Sinds februari 2015 is pater Loek Seeboldt verbonden aan de HH Engelbewaarderparochie. Loek is er samen met de parochie in geslaagd om het gedachtengoed van de Karmel en de daarbij behorende sfeer zoals vormgegeven door zijn voorganger Henny Post in stand te houden en verder uit te bouwen. Wij zijn Loek daar zeer erkentelijk voor en hopen dat hij nog vele jaren in onze parochie actief zal mogen zijn.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.