JONGEREN OP BEDEVAART NAAR ROME


Meivakantie 2020


Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je al eens in Rome geweest. Maar heb je ook al een bede¬vaart gemaakt naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong¬Katholiek in samen¬wer¬king met het ‘Huis voor de Pelgrim’ een Jongeren¬bede¬vaart naar Rome.
De hulp¬bis¬schoppen Mgr. Woorts en Mgr. Mutsaerts gaan mee op reis. In Rome word je begeleid door een aantal Neder¬landse priesters en diakens die de stad goed kennen.
Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bede¬vaart denken we na over hoe wij (kunnen groeien in het) volgeling van Jezus zijn. Elke dag vieren we de Heilige Mis op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pieters¬plein. Je over¬nacht in het klooster van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas.
Details
wanneer:    26 april t/m 2 mei 2020
voor wie:    Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
prijs:    € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
organisatie:    Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
contact:    Huis voor de Pelgrim, 043-3215715, info@huisvoordepelgrim.nl
Diaken Rob Polet, r.polet@nicolaas-parochie.nl
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam, info@jongbisdomhaarlem.nl

inschrijving:    Via de inschrijf¬pagina van Huis voor de Pelgrim

promotie:    Begin november verschijnt het promotie¬ma¬te¬riaal in de parochies
Te voet en OV
Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ pro¬gram¬ma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
Ga mee met jongeren vanuit Bisdom Haarlem-Amsterdam
Tijdens deze pelgrimage zullen jongeren uit ons bisdom op ver¬schil¬lende momenten met elkaar samen reizen en thema's met elkaar bespreken onder begeleiding van diaken Rob Polet. Wil je nu al meer weten over de bede¬vaart neem contact op met Rob via onderstaande gegevens of benader het jon¬ge¬ren¬pas¬to¬raat Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam.