Eerste communie 2020

 

Hieraan kunnen alle kinderen van groep 4 en hoger deelnemen.
De titel van dit project Blijf dit doen’ is niet toevallig,
het verwijst naar de onvergetelijke woorden van Jezus, uitgesproken bij deze laatste maaltijd.
Tijdens het sacrament van de eucharistie geven we gehoor aan deze opdracht van Jezus en vieren we
dat Jezus in ons leven aanwezig is.
De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen vertrouwd te maken met ons geloof en
met wat er in de kerk gebeurt. Het brengt de kinderen in contact met sleutelverhalen uit
de bijbel die over de nabijheid van God en Jezus in het bijzonder gaan.
Communieproject ‘Blijf dit doen’, wordt inmiddels al enkele jaren in de parochie gebruikt.


De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de volgende thema's:
1. De Doop: De Doop van de communicant en de doop van Jezus.
2. De Naam : De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn’
3. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is
4. Huis van God : thuis zijn in het huis van Jezus’ Vader
5. Heel: Geloven in genezing en vergeving
6. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen
7. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus’ opdracht na te volgen


Het communietraject gaat van start met een informatie- en ouderavond. Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van het Sacrament van de Eerste Communie.


Aanmelding voor het Eerste Communie  dmv. het aan-meldingsformulier, die u kunt verkrijgen bij het parochiesecretariaat: email: secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl.
U kunt dit formulier ingevuld sturen naar Parochiesecretariaat HH. Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A, t.a.v. mevrouw L. van der Horst.
Kinderen die gedoopt zijn kunnen deelnemen aan de voorbereiding voor de Eerste Communie.
Indien uw kind nog niet gedoopt is, kunt u dit op het formulier aangeven.
De kinderen kunnen in de voorbereidingsperiode gedoopt worden.

Stuurgroep Eerste Communie parochie HH. Engelbewaarders:
Pastor L. Seeboldt en Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)