Eerste communie 2023

 

Wat is de eerste communie?

In de periode van het voorjaar melden zich meestal weer kinderen voor de eerste Heilige Communie. Maar wat is communie precies? 
De eerste communie maakt deel uit van de drie initiatiesacramenten van de katholieke kerk: doopsel, eerste communie en vormsel. Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijk leven.

Aan de feestelijke eucharistieviering gaat een periode van voorbereiding vooraf. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer, en krijgt het voor het eerst de Heilige Hostie. Het woord hostie komt van het Latijnse ‘hostia’, dat offer betekent. De hostie staat symbool voor het lichaam van Christus, want Hij heeft zich geofferd voor de mensheid door te sterven aan het kruis.

De titel van het eerste communieproject:  ‘Blijf dit doen’ verwijst naar de onvergetelijke woorden van  Jezus, uitgesproken tijdens het laatste avondmaal. Tijdens het sacrament van de eucharistie geven we gehoor aan deze opdracht van Jezus en vieren we dat Jezus in ons leven aanwezig is.

De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de kerk gebeurt. Het brengt de kinderen in contact met sleutelverhalen uit de bijbel die over de nabijheid van God en Jezus in het bijzonder gaan.

  De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de volgende thema's:
  1. De Doop: De Doop van de communicant en de doop van Jezus.
  2. De Naam : De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn’
  3. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is
  4. Huis van God : thuis zijn in het huis van Jezus’ Vader
  5. Heel: Geloven in genezing en vergeving
  6. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen
  7. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus’ opdracht na te volgen

Voorafgaand aan de voorbereidingen van de eerste communie is er een ouderavond  Op die avond maken de ouders kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van de Eerste Communie. Ook krijgt u informatie over het communieproject ‘Blijf dit doen’ en ontvangt u de data van de kinder- en ouderbijeenkomsten.
U kunt  uw kind hiervoor aanmelden bij het parochiessecretariaat:  email:  secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl.

De informatieavond voor de ouders van de eerste communie is op woensdagavond 15 maart om 19.30 uur.

Stuurgroep Eerste Communie parochie HH. Engelbewaarders:
Pastor L. Seeboldt en Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)

blijf dit doen