Eerste communie 2022

Wat is de eerste communie?

In de periode van het voorjaar gaan weer veel kinderen ter communie. Maar wat is communie precies? 
Als kinderen communie doen, wordt de eerste Heilige Communie bedoeld, of kortweg eerste communie. De eerste communie maakt deel uit van de drie initiatiesacramenten van de katholieke kerk: doopsel, eerste communie en vormsel. Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijk leven.

Kinderen die hun eerste communie gaan doen worden ‘communicanten’ genoemd. Aan de feestelijke eucharistieviering gaat een periode van voorbereiding vooraf. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer, en krijgt het voor het eerst de Heilige Hostie. Het woord hostie komt van het Latijnse ‘hostia’, dat offer betekent. De hostie staat symbool voor het lichaam van Christus, want Hij heeft zich geofferd voor de mensheid door te sterven aan het kruis.

blijf dit doen  De titel van het eerste communieproject:  ‘Blijf dit doen’ verwijst naar de onvergetelijke woorden van Jezus, uitgesproken tijdens het laatste avondmaal. Tijdens het sacrament van de eucharistie geven we gehoor aan deze opdracht van Jezus en vieren      we dat Jezus in ons leven aanwezig is.

  De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de kerk gebeurt. Het brengt de kinderen in contact met sleutelverhalen uit de bijbel die over de nabijheid van God en Jezus in het bijzonder gaan.

  De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de volgende thema's:
  1. De Doop: De Doop van de communicant en de doop van Jezus.
  2. De Naam : De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn’
  3. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is
  4. Huis van God : thuis zijn in het huis van Jezus’ Vader
  5. Heel: Geloven in genezing en vergeving
  6. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen
  7. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus’ opdracht na te volgen

Voorafgaand aan de voorbereidingen van de eerste communie is er een ouderavond zijn. Op die avond maken de ouders kennis met elkaar en bespreken we de betekenis van de Eerste Communie. Ook krijgt u informatie over het communieproject ‘Blijf dit doen’ en ontvangt u de data van de kinder- en ouderbijeenkomsten.
Deze avond wordt gehouden in januari 2022 en vindt plaats  in de pastorie van de Engelbewaarders, Adelaarstraat 15A, te Badhoevedorp. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat:  6592591 of per email:  secretariaat@rkkerkbadhoevedorp.nl. U ontvangt dan gelijk een aanmeldingsformulier voor uw zoon/dochter

Stuurgroep Eerste Communie parochie HH. Engelbewaarders:
Pastor L. Seeboldt en Luus van der Horst (catechetisch medewerkster)