Bisdomblad Samen Kerk

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  via onze website of

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl 

* een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt

* Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
* Paaseieren horen bij Pasen
* een crypto om te puzzelen 
* en nog veel meer…