Kerk open op...


Iedere vrijdagmorgen van 11:00 tot 12:00 uur is de kerk open, zodat de mensen even in de kerk kunnen bidden of even stil zijn. Even de kerk in geeft rust, je mag de kracht van een Godshuis ervaren en dat geeft de mensen weer kracht. Dat geldt zeker in deze corona-tijd. 
Een kaarsje opsteken of gewoon een moment van stilte ervaren. Daarbij houden we de 1,5 meter goed in de gaten.

Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. 
Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene. 
U bent van harte welkom.