Maria Tenhemelopneming Heiloo

Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter Nood
Zaterdag 15 augustus - 10.30 uur - Heiloo

heiloo Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren
 Iedereen is van harte uitgenodigd voor het feest van Maria Tenhemelopneming op zaterdag 15 augustus. Lange tijd kon OLV ter Nood geen gelovigen ontvangen voor de vieringen, maar gelukkig laten de positieve ontwikkelingen rond het   virus het toe dat de regels steeds verder versoepeld kunnen worden. Het feest van Maria Tenhemelopneming staat daarom in het bijzonder in het teken van dankbaarheid dat het gezamenlijk vieren van de H. mis weer mogelijk is.


 

Drie Eucharistievieringen
 Om zo veel mogelijk pelgrims te kunnen verwelkomen worden drie Heilige Missen gehouden, om 10.30 uur, om 12.00 uur en om 13.30 uur. In overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen kan men zich voor één  van deze vieringen opgeven via deze link of telefonisch via telnr. 072-505 1288. Het aantal plaatsen is wel beperkt vanwege de geldende coronabeleid.

Programma

10:30 uur H. mis in de Bedevaartkapel 
11:30 uur Rozenkrans in het park 
12:00 uur H. mis, hoofdcelebrant Mgr. dr. J.W.M. Hendriks in het park 
13:30 uur H. mis Bedevaartkapel 
14:45 uur Eucharistische aanbidding met Lof 
15:45 uur einde Er is ruime biechtgelegenheid gedurende deze dag

Gratis busvervoer
11:10 uur treinstation Castricum naar Heiligdom 
16:00 uur Heiligdom naar treinstation Castricum 

Eigen vervoer: 
Er is gratis ruime parkeergelegenheid

Info en aanmelden
Geef je op voor een van de vieringen

Voor meer info neem contact met het secretariaat:
* 072 - 505 12 88
* info@olvternood.nl
* olvternood.nl/komt-u-mij-eren